?ù??????
????????

只是缺点太明显,就拿他立威吧。

这也是为了防止万一,毕竟亚瑟这小子镌刻有两把刷子,但哪怕1~5的弓箭也不足以让会长们争夺,而且弓箭还是要讲准头的。

?§??????
?????÷?°
???°????
????·???????
×???:138??????
2016?ê03??
??????
46
????
8
????
8
????
7
?ü?à????
???é????